Bolig- og Planstyrelsen anmoder Frederikshavn Kommune om redegørelse inden 20. juni

Aktindsigt hos Bolig- og Planstyrelsen viser at de anmoder om redegørelse for Frederikshavn Boligforenings brug af lejers stemmer ifm. valg hos Frederikshavn Forsyning.

Det er kommet til ministeriets kendskab, at Frederikshavn Boligforening kan have misbrugt lejeres stemmer til en forbrugervalg hos Frederikshavn Forsyning i december 2021.

Bolig- og Planstyrelsen

Aktindsigt:

Det er kommet til ministeriets kendskab, at Frederikshavn Boligforening kan have misbrugt lejeres stemmer til en forbrugervalg hos Frederikshavn Forsyning i december 2021.

Når Bolig- og Planstyrelsen bliver bekendt med mulige lovovertrædelser og/eller uregelmæssigheder i almene boligorganisationer og/eller mulige svigt i det kommunale tilsyn, retter styrelsen henvendelse til tilsynskommunen og anmoder om en redegørelse for kommunens opfattelse af sagen, samt hvad kommunen har gjort i den konkrete sag. Herefter afgiver Bolig- og Planstyrelsen typisk en udtalelse til kommunen om styrelsens opfattelse af gældende ret og kommunens tilsynsforpligtelser i relation til den konkrete sag. Såfremt der i en sag foreligger legalitetsmangler og/eller overtrædelser af gældende lovgivning, vil Bolig- og Planstyrelsen henstille til kommunen, at et forhold skal bringes i orden.

På den baggrund skal Bolig- ogPlanstyrelsen anmode Frederikshavn Kommune (tilsynskommunen) om en redegørelse for sagen, herunder en præsentation af sagen, kommunens vurdering af sagen, og hvad kommunen har gjort eller vil gøre i den konkrete sag.

Herefter vil styrelsen vurdere, om der er grundlag for at gå videre med sagen.
Bolig- og Planstyrelsen skal anmode om at modtage redegørelsen inden den 20. juni 2022.

Kilde: Bolig- og Planstyrelsen – Almene Boliger og Byfornyelse