Bolig- og Planstyrelsen beder Frederikshavn Kommune beder om redegørelse omkring stemmemisbrug

Visby Verden stillede mandag spørgsmål til Indenrigs- og Boligministeriet omkring hvem der er skal føre evt tilsyn med Frederikshavn Boligforening og deres brug af stemmer til forbrugervalget hos Frederikshavn Forsyning.

Indenrigs- og Boligministeriet oplyser at efter almenboliglovens § 164, stk. 1 fører kommunalbestyrelsen tilsyn med de almene boligorganisationer. Tilsynet delegeres i praksis til en eller flere af kommunens forvaltninger, hvorefter kommunens embedsfolk står for det egentlige praktiske kommunale tilsyn.

Det betyder altså at Frederikshavn Kommune har tilsynspligten. Aktindsigt viser at Frederikshavn Kommune 16. maj rettede henvendelse til Frederikshavn Boligforening. Kommunen har bedt Frederikshavn Boligforening om redegøre for hvordan boligforening har ageret i forbindelse med Forbrugervalget 2021, herunder hvordan Frederikshavn Boligforening har håndteret stemmeafgivelse, og de stemmer der er afgivet af administrationen i Frederikshavn Boligforening. Boligforeningen har fået frist til 23. maj.

Bolig- og Planstyrelsen har bedt Frederikshavn Kommune beder om redegørelse i samme sag

På baggrund af Visbys Verdens henvendelse til Indenrigs- og Boligministeriet, oplyser deres Presse- og kommunikationschef følgende:

Bolig- og Planstyrelsen har i anledning af din henvendelse oplyst, at styrelsen vil rette henvendelse til Frederikshavn Kommune (tilsynskommunen) og anmode om en redegørelse for kommunens opfattelse af sagen, samt hvad kommunen har gjort/vil gøre i den konkrete sag. Herefter vil styrelsen vurdere, om der er grundlag for at gå videre med sagen.

Indenrigs- og Boligministeriet

Således har både Bolig- og Planstyrelsen og Frederikshavns Kommune nu bedt om redegørelser på baggrund af Visbys Verdens afdækning af sagen om Forbrugervalg i Frederikshavn Forsyning