Breve fra Nordsjællands Politi omkring Hillerød Forsynings politianmeldelse

Afgørelse vedrørende anmodning TILHOLD – Anmelder Hillerød Forsyning

Afgørelse vedrørende anmeldelse for chikane – Anmelder Hillerød Forsyning

Afgørelse vedrørende anmeldelse for falsk anmeldelse – Anmelder Rasmus Visby

3 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] at give Rasmus Visby et tilhold, fordi betingelserne for at give et tilhold ikke var opfyldt.Link: Læs Nordsjællands Politi afgørelser […]

  2. […] Nordsjællands Politi vurderede ikke det var chikane, og afviste også tilhold.Nordsjællands Politi :”Vi har især lagt vægt på indholdet samt mængden af henvendelser, som der har været fra din side til Hillerød Forsyning A/S. Det er anklagemyndighedens vurdering, at en stor del af dine henvendelser til Hillerød Forsyning A/S har haft et legitimt formål, idet du bor i Hillerød kommune og dermed er kunde hos Hillerød Forsyning A/S. Yderligere er det anklagemyndighedens vurdering, at indholdet af de henvendelser, som fremgår af sagens bilag, ikke i tilstrækkelig grad har haft karakter af chikane eller fredskrænkelser i lovens forstand. […]

  3. […] Nordsjællands Politi henlagde 21 dage efter sagen med begrundelsen at der ikke er en rimelig formod… […]

Kommentarer er lukkede.