Derfor har jeg anlagt erstatningssag mod Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning anmeldte mig i 2020 til Nordsjællands Politi…

Hillerød Forsynings voldgiftssager

Her følger det sagsoverblik, som Hillerød Forsyning har udleveret…

Hillerød Forsyning tåler ikke negativ omtale

/
Hillerød Forsyning forsøger igen at blokere aktindsigt, denne gang ved at undtage navne fra aktindsigter. Ved den øvelse gør Hillerød Forsyning det reelt umuligt at grave i hvilke medarbejdere er er involveret i en sag eller ej. Tænk hvis de havde undladt navne i sagen omkring møbelindkøb.

Hvorfor bliver jeg ved omkring den politianmeldelse?

Jeg har valgt at dele en kopi af en mail, som Hillerød Forsynings…

Indsigelser fra Rasmus Visby referat ekstraordinært bestyrelsesmøde

Følgende er indsigelser fra Rasmus Visby, fra det referat Hillerød Forsyning har publiceret den 10. marts 2022. Disse indsigelser er tilføjet referatet den 18. marts 2022.

Miljø- og Fødevareklagenævnet Ophævelse og hjemvisning i sag om Hillerød Spildevand A/S afvisning af aktindsigt

I august 2020 ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet Hillerød…