Derfor har jeg anlagt erstatningssag mod Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning anmeldte mig i 2020 til Nordsjællands Politi…