Datatilsynet udtaler alvorligt kritik af Hillerød Forsyning.

Sidste sommer indklagede jeg Hillerød Forsyning til Datatilsynet, for ikke at have behandlet min anmodning om indsigt i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15.

På den baggrund har Datatilsynet i dag meddelt Hillerød Forsyning følgende:


Datatilsynet finder derfor grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Hillerød Forsyning ikke har behandlet klagers anmodning om indsigt i overensstemmelse med artikel 15.

Og skriver videre:

Datatilsynet skal herefter meddele Hillerød Forsyning påbud om 􏰀om 􏰀 i det omfang det kan ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 4, og databeskyttelses § 22 􏰀 at meddele klager indsigt efter databeskyttelsesforordningens artikel 15

Hele afgørelsen kan hentes her

2 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Læs også “Datatilsynet udtaler alvorligt kritik af Hillerød Forsyning.” […]

  2. […] februar i år udtalte Datatilsynet alvorlig kritik til Hillerød Forsyning for ikke at have behandlet en klagers anmodning om indsigt i overensstemmelse med […]

Kommentarer er lukkede.