Derfor har jeg anlagt erstatningssag mod Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning anmeldte mig i 2020 til Nordsjællands Politi for at søge aktindsigt. 

Deres påskud var at jeg lavede chikane. 

Hillerød Forsyning er nu stævnet i denne sag med krav om erstatning
Efter at jeg nu i gennem 2022 forgæves har forsøgt dialog omkring en afslutning af sagen valgte jeg den 12. december at indgive stævning mod Hillerød Forsyning med krav om erstatning på kr. 97.875, -.

Denne sag er vigtig fordi ingen skal frygte at blive anmeldt til politiet for at søge aktindsigt. Derfor denne stævning.

Baggrund – Historie

Miljø- og Fødevareklagenævnet var ikke enige med Hillerød Forsyning
Jeg har naturligvis ikke har lavet noget form for chikane eller lignende, hvilket Miljø- og Fødevareklagenævnet heller ikke mener Hillerød Forsyning har godtgjort.

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder det i nærværende sag ikke godtgjort, at klagers konkrete anmodning om aktindsigt er fremsat med henblik på at tjene et retsstridigt formål eller lignende, herunder det formål at chikanere selskabets ansatte eller privatpersoner. Endvidere er det nævnets vurdering, at anmodningen ikke i sig selv bærer præg af at være fremsat med det formål at genere eller forfølge personer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse 28. august 2020

Link: Læs Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse her

Nordsjællands Politi var heller ikke enige med Hillerød Forsyning
Nordsjællands Politi afviser sidenhen også i en afgørelse fra 15. oktober 2020 hvor man havde besluttet at standse efterforskningen i sagen om anmeldelse for overtrædelse af straffelovens § 119 a, fordi der ikke var en rimelig formodning om, at der var begået noget strafbart.

Og i sagen om polititilhold meddelte politiet, at man havde besluttet ikke at give Rasmus Visby et tilhold, fordi betingelserne for at give et tilhold ikke var opfyldt.

Link: Læs Nordsjællands Politi afgørelser her

Miljø- og Fødevareklagenævnet er stadig ikke enige med Hillerød Forsyning
Dog forsætter Hillerød Forsyning deres udokumenterede påstande og i september 2022 afgør Miljø- og Fødevareklagenævnet følgende:

Miljø- og Fødevareklagenævnet har lagt vægt på, at der ikke fremgår oplysninger i sagen, der tyder på, at den aktuelle anmodning om aktindsigt skulle være fremsat med det formål at forfølge eller på anden måde genere Hillerød Spildevand A/S’ ansatte. Det forhold, at klager tidligere i forbindelse med negativ omtale af selskabet har omtalt medarbejdere ved navn på sociale medier, samt Hillerød Spildevand A/S’ generelle bekymring for arbejdsmiljøet kan ikke føre til andet resultat.

Miljø- og Fødevareklagenævnet september 2022

Link: Læs Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse fra 2022 her

Det var de, nu fyrede direktører der stod bag politianmeldelsen, med hjælp fra topadvokat.

Det var Hillerød Forsynings nu fyrede direktører Søren Støvring og Peter Maltha Larsen, der i 2022 anmeldte mig til politiet for chikane og med anmodning om polititilhold.

I Danmark er det ikke et krav at bruge en advokat til en politianmeldelse. 

Trods dette valgte Hillerød Forsyning at bruge topadvokat Poul Gade fra Bech-Bruun. Poul Gade har en fortid som Politimester, vicepolitichef og advokaturchef hos Anklagemyndigheden.

Så Hillerød Forsyning mente det alvorligt!

Den samlede pris for hans assistance endte på knap kr. 200.000, -. 

Da jeg i april 2020 blev kontaktet telefonisk af Nordsjællands Politi, fik jeg oplyst specifikt at det var ikke bare Hillerød Forsyning, men deres advokat Bech-Bruun der havde foretaget anmeldelsen.

Lydbid fra første opkald fra Nordsjællands Politi 27. april 2020, hvor betjenten specifikt nævner Bech-Bruun.

Hverken Hillerød Forsyning eller deres advokat har på noget tidspunkt fremlagt nogen form for dokumentation i forbindelse med politianmeldelsen.

Kombinationen af en topadvokat fra Bech-Bruun og en svært dubiøs politianmeldelse, fik mig til at søge advokatbistand hos en advokat der kunne matche topadvokaten.

Aktindsigt i politianmeldelsen imod mig, viste en anmeldelse fyldt med fejl, fordrejninger samt flere steder var direkte usand.

I oktober 2020 traf Nordsjællands Politi som nævnt afgørelse både vedrørende politianmeldelsen og vedrørende begæringen om et polititilhold. 

I den ene afgørelse meddelte politiet, at man havde besluttet at standse efterforskningen i sagen om anmeldelse for overtrædelse af straffelovens § 119 a, fordi der ikke var en rimelig formodning om, at der var begået noget strafbart.

I den anden afgørelse meddelte politiet, at man havde besluttet ikke at give mig et tilhold, fordi betingelserne for at give et tilhold ikke var opfyldt. 

Tilbage stod jeg med en samlet udgift til min advokat på kr. 97.875, – for assistancen direkte relateret til Hillerød Forsynings politianmeldelse imod mig.

Hillerød Forsyning har efter min opfattelse handlet ansvarspådragende ved ovenstående forløb. Og jeg har derfor forsøgt her i 2022 at henstille til at de dækkede mine omkostninger direkte relateret til deres politianmeldelse.Hillerød Forsyning har nu skiftet Bech-Bruun ud med Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Dette har Hillerød Forsyning klart afvist, og har i den proces valgt at benytte Poul Schmith/Kammeradvokaten i forhold til deres kommunikation med mig. En omkostning der indtil nu har kostet Hillerød Forsyning 43.750, –

 – eller knap halvdelen af det beløb jeg har bedt Hillerød Forsyning om at erstatte. 

Jeg kan her anbefale at lytte til Advokater for millioner – 8 Historien om det lokale forsyningsselskab i Hillerød

Hillerød Forsyning har i øvrigt ikke haft indhentet tilbud på Poul Schmith/Kammeradvokaten ydelse som deres retningslinjer eller anviser.

Byrådsmedlem (C) og medlem af bestyrelsen i Hillerød Forsyning Peter Ingemann Bentsen udtalte i en pressemeddelelse i marts i år følgende:

Fra pressemeddelelsen

Peter Ingemann Bentsen har efterfølgende valgt at følge direktionen og bestyrelsesformand Tue Tortzen valg af Poul Schmith/Kammeradvokaten i sagen, og oplyser til mig at de jo er eksperter. 

Rasmus Visby