Det er en ommer

Frederikshavn Kommune har her til eftermiddag modtaget en redegørelse fra Frederikshavn Boligforening. Kommunen er dog på ingen måder tilfreds med boligforeningens redegørelse, og har påny bedt dem forklare sig.

Jeg er uforstående overfor, at der ikke gives en konkret tilbagemelding på hvorledes Boligforeningen har ageret i forbindelse med stemmeafgivelsen i efteråret 2021. Redegørelsen kan vel kun udarbejdes af jer og jeg har derfor svært ved, at se hvorfor en involvering af BL eller andre skulle være nødvendig.
Det er derfor min klare forventning, at I uden unødig ophold fremsender jeres redegørelsen til os og inden fredag i denne uge.

Thomas Eriksen Kommunaldirektør

Frederikshavn Boligforenings redegørelse

For at klarlægge om gældende regler er overholdt, er BL – Danmarks Almene Boliger bedt om at udarbejde en redegørelse om reglerne på området, og endvidere har vi bedt om udtalelse fra ekstern juridisk rådgiver.

Når vi har modtaget de nævnte redegørelser, vil vi se på om det vil give anledning til ændring af de interne procedurer.

Frederikshavn Boligforening

Kommunaldirektør forventer en klar redegørelse seneste fredag

Jeg er uforstående overfor, at der ikke gives en konkret tilbagemelding på hvorledes Boligforeningen har ageret i forbindelse med stemmeafgivelsen i efteråret 2021. Redegørelsen kan vel kun udarbejdes af jer og jeg har derfor svært ved, at se hvorfor en involvering af BL eller andre skulle være nødvendig.

Thomas Eriksen Kommunaldirektør

Aktindsigt Link til mail med redegørelsen