Hillerød Forsyning glemmer at fortælle om påtaler fra Forsyningstilsynet

Hillerød Varme A/S får påtaler fra Forsyningstilsynet for manglende dokumentation.

Trods Hillerød Forsyning har egen kommunikationsafdeling og at der er lovet større åbenhed, har Hillerød Forsyning tilsyneladende undladt at fortælle deres kunder om Forsyningstilsynet afgørelse. Den 8. juli i år meddelte Forsyningstilsynet på deres webside at de har gennemført et tilsyn vedrørende Hillerød Varme A/S’ omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018.

Forsyningstilsynet påtaler, at Hillerød Varme A/S ikke i tilstrækkeligt omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2018, idet der ikke foreligger dokumentation for det indberettede beløb til omkostninger til realisering af energibesparelser på 4.367.445 kr.

Af afgørelsen fremgår det at Forsyningstilsynet pålægger Hillerød Varme A/S, at dokumentere at forhøjelse af afskrivningerne med 573.000 kr. ikke har påvirket tarifferne i 2020.

Forsyningstilsynet pålægger Hillerød Varme A/S, at dokumentere at forhøjelse af afskrivnin- gerne med 573.000 kr. ikke har påvirket tarifferne i 2020, jf. § 23 b, stk. 6, i lov om varme- forsyning.

Afgørelsen fra Forsyningstilsynet finde her

Hillerød Varme A/S er en del af Hillerød Forsyning som ejes af Hillerød Kommune. Visbys Verden vil forsøge at få en kommentar fra Hillerød Varme A/S.

Visbys Verden mener: Som kommunaltejet virksomhed er det vigtigt at både den gode og dårligt historie bliver fortalt. Andet vil skabe mistillid.

Læs også “Datatilsynet udtaler alvorligt kritik af Hillerød Forsyning.”

Støt Visbys VerdenHusk du kan støtte Visbys Verdens arbejde med kr. 29,- md. Læs mere her