Hillerød Forsyning uenig i Datatilsynets afgørelse

23. februar i år udtalte Datatilsynet alvorlig kritik til Hillerød Forsyning for ikke at have behandlet en klagers anmodning om indsigt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 15.

I et internt notat fra 17. marts i år fremgår det dog, at Hillerød Forsyning er uenig i Datatilsynets afgørelse. Et notat, der tilsyneladende ikke er mere internt, end at det samme dag blev distribueret til hele kommunalbestyrelsen i Hillerød. 

I notatet står blandt andet: 

”Hillerød Forsyning vurderer, at denne kvittering sandsynligvis var medvirkende til, at Datatilsynet genoptog sagen, og at tilsynet nu har truffet afgørelse om, at forsyningen skal fremsende alt materiale, man er i besiddelse af, vedr. klager.”

Det tyder altså på at det er forsyningens vurdering at en manglende kvittering var udslagsgivende for, at Datatilsynet genoptog sagen og efterfølgende udtalte alvorlig kritik. En manglende kvittering fremgår dog ikke af Datatilsynets afgørelse, og det kan virke en smule naivt at tro, at en detalje af den karakter udløser alvorlig kritik. 

Forsyningen fik derudover påbud om at udlevere det af klager anmodede materiale seneste 23. marts. En frist forsyningen har bedt om udsættelse pga. COVID-19. Datatilsynet har i den forbindelse udsat fristen til. 20. april.

Afslutningsvis i det interne notat står: 

”Hillerød Forsyning har valgt ikke at indbringe sagen for retten og i stedet efterkomme Datatilsynets afgørelse, da forsyningen ikke finder det formålstjenligt at eskalere sagen yderligere.”

Det interne notat omkring Datatilsynets afgørelse blev rundsendt ifølge aftale med viceborgmester Klaus Markussen(V) som er bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning 

Hillerød Forsyning er ofte uenige med myndigheders afgørelser

Politianmeldelse

Hillerød Forsyning udtrykte i en pressemeddelelse oktober sidste år skepsis overfor Nordsjællands Politis afgørelse om at henlægge sagen om deres politianmeldelse imod mig. I pressemeddelelsen valgte de dog ikke at oplyse, at de ikke påklagede afgørelsen om henlæggelsen. Politianmeldelen blev indgivet af advokatfirmaet Bech-Bruun på vegne af forsyningen. Aktindsigt viser advokatomkostninger i den forbindelse på kr. 109.031,25.

Bøde på kr. 100.000,-


I en sag omkring en bøde på kr. 100.000, – har Hillerød Forsyning dog valgt at gå rettens vej. Bøden omhandler en sag, hvor Hillerød Forsyning uden tilladelse har udledt spildevand. Forsyningen blev politianmeldt af Miljøstyrelsen. 

Men har fulgt Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser
To gange sidste år ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet Hillerød Forsynings afslag på anmodninger om aktindsigt. Disse afgørelser har forsyningen fulgt, men valgt ikke at kommentere overfor kommunalbestyrelsen eller offentligt. 

Visbys Verden vil igen i år forsætte med at afdække forholdene i det lokale forsyningsselskab Hillerød Forsyning.

Rasmus Visby

Dokumentation:
Notat vedr. Datatilsynets afgørelse
Datatilsynets afgørelse