Hvorfor bliver jeg ved omkring den politianmeldelse?

Jeg har valgt at dele en kopi af en mail, som Hillerød Forsynings nye direktør, Lone Byskov modtog 21. februar i år. Jeg mener, at den kort forklarer, hvorfor jeg bliver ved med at kæmpe for en anerkendelse af det urimelige i den politianmeldelse de to afskedigede direktører foretog mod mig i 2020. En politianmeldelse, som tydeligvis havde til formål at stoppe mig i at afdække de mange forhold, der efterfølgende blev landskendt. Et handling, hvor man forsøgte at give mig tilhold og straf.

Jeg mener, at det er stærkt problematisk, at bestyrelse og byråd lader den slags ske, og så efterfølgende laver strudsen. Jeg har siden oktober sidste år forsøgt at få dialog med den nye direktør Lone Byskov. Hun har ignoreret mine henvendelser, og siden hyret Kammeradvokaten/Poul Schmith til at håndtere sagen. Jeg har forsøgt dialog for at undgå en dyr retssag, både af hensyn til min egen, men også borgerne i Hillerøds økonomi.

Her følger min mail til Hillerød Forsynings direktør Lone Byskov:

Kære Lone Byskov

,Jeg tænkte du kunne finde følgende interessant. Dette er en smule data jeg har fundet frem, i forbindelse med forberedelsen af stævningen af Hillerød Forsyning. Du ved den sag hvor du har bad Kammeradvokaten besvare mit forligsforslag.


Vedhæftet er en oversigt over de 14 datoer – over en periode på 15 måneder – hvor jeg har foretaget opkald til Hillerød Forsyning  i perioden 23. oktober 2018 til og med 16. januar 2020. Det er interessant at overvejer hvorfor Hillerød Forsyning først fandt anledning til at anmelde disse tilsyneladende alvorlige forhold efter så lang tid efter de var hændt.

Og særligt efter din forgænger Søren Støvring den 28. januar 2020 skrev og tilbød følgende:

På baggrund af vores møde tirsdag d. 28. januar 2020 kan vi tilbyde dig følgende:Forudsat at du øjeblikkelig stopper med den ulovlige afspilning af optagelser overfor tredjepart og ligeledes stopper din chikanøse adfærd overfor Hillerød Forsyning, så vil Hillerød Forsyning ikke forfølge anmeldelse til datatilsynet og politiet af disse forhold. (En mail Klaus Markussen var cc på)


Og interessant fordi jeg siden 16. januar 2020 ikke havde foretaget opkald til Hillerød Forsyning.


Nordsjællands Politi vurderede ikke det var chikane, og afviste også tilhold.
Nordsjællands Politi :”Vi har især lagt vægt på indholdet samt mængden af henvendelser, som der har været fra din side til Hillerød Forsyning A/S. Det er anklagemyndighedens vurdering, at en stor del af dine henvendelser til Hillerød Forsyning A/S har haft et legitimt formål, idet du bor i Hillerød kommune og dermed er kunde hos Hillerød Forsyning A/S. Yderligere er det anklagemyndighedens vurdering, at indholdet af de henvendelser, som fremgår af sagens bilag, ikke i tilstrækkelig grad har haft karakter af chikane eller fredskrænkelser i lovens forstand.


Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede også Hillerød Forsyning afgørelser.
Citat Miljø- og Fødevareklagenævnet:Miljø- og Fødevareklagenævnet finder det i nærværende sag ikke godtgjort, at klagers konkrete anmodning om aktindsigt er fremsat med henblik på at tjene et retsstridigt formål eller lignende, herunder det formål at chikanere selskabets ansatte eller privatpersoner. Endvidere er det nævnets vurdering, at anmodningen ikke i sig selv bærer præg af at være fremsat med det formål at genere eller forfølge personer.


Måske er det på sin plads også lige  at nævne at Hillerød Forsyning fik alvorlig kritik og påbud fra Datatilsynet, i en sag hvor de ikke behandlede en indsigtsanmodning korrekt. Iøvrigt en sag der endnu ikke er afsluttet.


Alt det skriftlige materiale, som vil indgå i retssagen, har jeg ikke forholdt mig til i denne mail. Da vi jo begge har backup og fuld dokumentation.Det er dog værd at nævne at Bech-Bruun i deres politianmeldelse ikke vedlagde bare et dokument som dokumentation.


I forbindelse med forberedelserne, blev jeg opmærksom på en række nye punkter i forhold til politianmeldelsen af mig. Jeg har derfor i dag anmeldt de to tidligere direktører til Nordsjællands Politi for falsk anmeldelse og kommet med nye oplysninger.


Da jeg mener disse oplysninger kan have relevans for både bestyrelse og byråd er de kopi på denne mail.


Både du og medlemmer af bestyrelsen og byrådet er naturligvis velkommen til at få en gennemgang af den meget omfattende dokumentation jeg er i besiddelse af. Det er blot at ringe eller skrive. Jeg er altid åben overfor dialog og ser gerne at vi får disse sager lagt bag os.
Jeg kan naturligivs dokumentere tele data, og Nordsjællands Politi har tilsyneladende accepteret min dokumentation. Jeg tænker du høre fra fra Retten i Hillerød når stævningen bliver forkyndt.


God dag.

Med venlig hilsen – Best Regards
Rasmus Brøndholt Visby