Meddelelse

Jeg har umiddelbart efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde torsdag aften skriftligt meddelt formand Tue Tortzen, at jeg ønsker at trække mig fra min bestyrelsespost i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S. 

Måden Tue Tortzen forvalter sit formandskab på har været udslagsgivende for min beslutning. 

Jeg er smerteligt bevidst om, at jeg dermed svigter de 713, der har stemt på mig som forbrugerrepræsentant, og det beklager jeg dybt. Jeg agter dog at forsætte mit arbejde omkring Hillerød Forsyning, blot udenfor bestyrelsen. 

Jeg vil så snart referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde er publiceret redegøre nærmere for min beslutning.  Indtil da har jeg ikke yderligere.