Meddelelse

Jeg har den 26. oktober 2020 stævnet Hillerød Forsyning samt en række personer for injurier.  

På den baggrund, har jeg i samråd med min advokat, valgt at stoppe alt kommunikation omkring Hillerød Forsyning så længe den sag verserer. Dette betyder også det planlagte podcast omkring Hillerød Forsyning er sat i bero.

Jeg har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Med venlig hilsen

Rasmus Visby