Miljø- og Fødevareklagenævnet Ophævelse og hjemvisning i sag om Hillerød Spildevand A/S afvisning af aktindsigt

I august 2020 ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet Hillerød Forsyning afgørelse, om at jeg ikke måtte få aktindsigt. Særligt denne afgørelse er vigtig, fordi den faldt på samme tid som Hillerød Forsyning havde anmeldt mig til politiet. Ved sammenligning af Hillerød Forsynings politianmeldelse af mig, og deres svar i klagesagen, skifter Hillerød Forsyning forklaring på afgørende punkter.

Men særligt vigtigt var denne udtalelse, som står helt i tråd med Nordsjællands Politi henlagde Hillerød Forsyning politianmeldelse af mig.

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder det i nærværende sag ikke godtgjort, at klagers konkrete anmodning om aktindsigt er fremsat med henblik på at tjene et retsstridigt formål eller lignende, herunder det formål at chikanere selskabets ansatte eller privatpersoner. Endvidere er det nævnets vurdering, at anmodningen ikke i sig selv bærer præg af at være fremsat med det formål at genere eller forfølge personer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet august 2020

Hele afgørelsen kan læses her