Notat: Frederikshavn Kommune vurdere ikke, at Frederikshavn Boligforening har ”stjålet” stemmer fra beboerne.

Visbys Verden har i dag fået aktindsigt i den redegørelse Frederikshavn Kommune skulle aflevere til Bolig- og Planstyrelsen.

De vigtigste punkter fra redegørelsen:

Frederikshavn Kommune vurdere ikke, at Frederikshavn Boligforening har ”stjålet” stemmer fra beboerne.

Frederikshavns Kommune

Frederikshavn Kommune mener ikke, at der er grundlag for at anbefale omvalg af Forbrugervalget 2021.

Frederikshavns Kommune

Frederikshavn Kommune finder det kritisabelt, at Frederikshavn Boligforening ikke har sikret korrekt beslutningsgrundlag, for anvendelsen af stemmerettigheder ved Forbrugervalget 2021.

Frederikshavns Kommune

Frederikshavn Kommune ønsker at føre en øget kontrol med Frederikshavn Boligforening i forhold til beboerdemokrati og interne beslutningsprocedurer.

Frederikshavns Kommune

Link til fulde notat (pdf)